HÅLLBARHET

Det finns mycket att säga och utveckla kring detta ämne, och vi vill verkligen bidra till att göra skillnad. Vår filosofi bygger på att vi har en hög ambition kring ämnet och att det finns mycket kvar att göra. Nedan går vi igenom hur vi tänker:

Produkt:

  • Produkterna som Wellbinista erbjuder måste fungera långsiktigt, och inte endast handla om en kortsiktig trend. Därtill måste det finnas en efterfrågan bland våra kunder och slutgiltigt måste den vara tillräckligt innovativ så att vi inte gör ännu en produkt tillgänglig. Med hjälp av hälsotesterna hoppas vi kunna skräddarsy din hälsorutin bättre, så att du kan undvika att ha en massa produkter som ligger hemma och skräpar i någon låda.
  • Tillverkarna skall ha egna laboratorium som skall vara certifierat enligt ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder, som till exempel ISO ISO 22000 och ISO 9001, för att vi skall vara säkra på att de ständigt strävar efter att förbättra arbetsmiljön och produkternas kvalitet för sina medarbetare och kunder.
  • Produkterna skall vara fria från GMO (genmodifierade organismer) vilket betyder att de är fria från onödiga tillsatser. Dock är denna benämning komplicerad att förhålla sig till då det inte finns något definitivt utvecklat test för att bekräfta detta, utan man får förlita sig på tillverkarens garantier. Tillverkaren ansvarar för att innehåll av GMO i produkter märks på ett riktigt sätt. Varje företagare har ansvar för att informera nästa led i handelskedjan om livsmedlet innehåller GMO. Det är nödvändigt för att livsmedlet ska kunna spåras tillbaka genom hela livsmedelskedjan
  • Vi väljer gärna varumärken med mörka glasburkar släpper in mindre ljus än vita plastburkar och glasburkar avger inte BPA, BPC eller andra hormonstörande ämnen vilket plast däremot gör. Vidare återvinns glasburkar vilket är bättre för miljön än plast. 

Produktion:

  • Vi måste vara ärliga, alla varumärken har inte fullständigt transparent produktionskedja- varför? Helt enkelt för att det inte går idag men vi hoppas att vi kan bidra till att göra skillnad genom att driva att producenterna gör bättre val och att de är bättre på att förklara sina val av specifika råämnen samt odlings-och produktionssätt. 
  • Vi väljer varumärken vars produktion bygger på en utveckling och tillverkning utan att använda onödiga tillsatser. 

Leverans:

  • Att minska Wellbinistas koldioxidavtryck är en viktig del av vår hållbarhetsambition. Vi tror på att välja producenter som strävar efter att tillverkningen av material sker så nära fabrikerna för att minimera transporterna. Riktningen är glasklar, vi siktar på nollsläpp.
  • När produkterna packas så använder vi så lite material som möjligt, och väljer naturligtvis material som är återvunnet och som skall återvinnas vidare.
  • Det finns mycket att förbättra inom detta område. Som ett litet företag är vi beroende av vad stora leveransaktörerna gör, och vi försöker alltid välja det gröna alternativet. 
  • Vi strävar efter att göra allt så genomtänkt som vi kan, till exempel när vi reser så gör vi det av egen kraft eller i hybridbilar. Den senaste tiden har ju också visat att många möten kan genomföras digitalt vilket är bra ur detta perspektiv, även om vi älskar att mötas också. Detta gör att Wellbinista är ett koldioxidmedvetet företag redan från start. Vi känner inte till något annat hälsokost som kan säga detsamma. (Men förhoppningsvis kommer de snart att bli många fler.)

Vi vill verkligen bidra till att göra skillnad och att alla kvinnor ska få leva ett friskt och lyckligt liv. Därför väljer vi att ge en del av vår årliga vinst till organisationer som driver att flera människor skall leva friskare. Vi berättar mer om detta inom kort. 

Vi har precis börjat vår kamp för att erbjuda de mest kvalitativa produkterna för din hälsa, och har du något bra tips eller rekommendation till oss så tveka inte att höra av dig till oss!